Strona główna

Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej „Melisa” s.c., od roku 2000 udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieki zdrowotna, którą zawarł z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowy Fundusz Zdrowia. Misją Ośrodka jest świadczenie kompleksowej opieki w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego w miejscu zamieszkania pacjenta, miejscu udzielania świadczeń. Pacjenci korzystający z naszych usług mogą liczyć na profesjonalne, indywidualne podejście do zabezpieczenia ich potrzeb zdrowotnych.


Świadczenia pielęgniarskie udzielane są przez pielęgniarki rodzinne naszego Ośrodka bezpłatnie, pacjentom ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru pielęgniarki spośród pielęgniarek rodzinnych naszego Ośrodka, poprzez złożenie druku deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej PIELĘGNIARKI podstawowej opieki zdrowotnej.
Świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki POZ w podstawowej opiece zdrowotnej finansowane są przez NFZ.


Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością uprawnione są grupy wymienione w art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), a w szczególności kombatanci i inwalidzi wojenni.

Szczegółowe uprawnienia dla w.w. pacjentów można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.


Z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2, Ośrodek realizuje również świadczenia zdrowotne, on-line, w formie teleporad.