Pielęgniarstwo rodzinne

Pielęgniarstwo rodzinne

Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) to pielęgniarka rodzinna udzielająca świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, sprawująca opiekę pielęgniarską wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności.

Pielęgniarka rodzinna realizuje kompleksową opieką nad jednostką, rodziną i populacją lokalną w zakresie zgodnym z jej przygotowaniem zawodowym, obejmującą ocenę stanu zdrowia oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej

  • nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku
  • nad dziećmi od 3 miesiąca życia – zdrowymi i chorymi
  • nad osobami niepełnosprawnymi

Zgodnie ze specyfiką miejsca udzielenia świadczeń, pielęgniarka rodzinna (poz) rozpoznaje warunki i potrzeby zdrowotne świadczeniobiorcy oraz problemy pielęgnacyjne, planuje i sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską a także kontynuuje postępowanie terapeutyczne zlecone przez innego świadczeniodawcę, w ramach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Pielęgniarka rodzinna (poz) udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu:

  • Promocji zdrowia
  • Profilaktyki chorób
  • Świadczeń pielęgnacyjnych
  • Świadczeń leczniczych
  • Świadczeń diagnostycznych
  • Świadczeń rehabilitacyjnych

Wyboru pielęgniarki rodzinnej (POZ ) można dokonać bezpłatnie 2 razy w roku, w przypadku każdej kolejnej zmiany, należy wnieść opłatę do NFZ w wysokości 80 złotych.

Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, pielęgniarkę POZ u wybranego świadczeniodawcy, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w miejscu zamieszkania pacjenta od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 18:00.
W gabinecie pielęgniarki POZ, od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00- 13:00.
W celu umówienia wizyty z pielęgniarką rodzinną naszego Ośrodka, należy wcześniej skontaktować się osobiście, telefonicznie bądź e-mailowo.

W obecnej sytuacji epidemicznej wizyty realizowane są w gabinecie pielęgniarki POZ, w miejscu zamieszkania pacjenta, po uprzedniej rejestracji telefonicznej i potwierdzeniu wizyty.