Teleporada

Wizyty i teleporady

Teleporady

Z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS CoV-2, Ośrodek realizuje również świadczenia zdrowotne, on-line, za pomocą teleporady. Celem umówienia teleporady, należy wcześniej skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z Ośrodkiem. Teleporady świadczone są za pośrednictwem aplikacji SKYPE – link

Regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych na odległość przy pomocy systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w Pielęgniarskim Ośrodku Medycyny Środowskowo Rodzinnej „MELISA”s.c.

Regulamin